หลักทรัพย์ที่ไม่รับ

Posted by: In: Uncategorized 06 Aug 2015 Comments: 0

ตัวอย่างประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถนำมาขายฝากได้

ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับ

ประเภทหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่รับ

  • หลักทรัพย์ที่ไม่ติดถนน (หลักทรัพย์ที่ตาบอด)
  • หลักทรัยพ์ที่ไม่ติดซอย
  • หลักทรัพย์ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง รัศมี 100 เมตร
  • ที่ดินว่างเปล่า ขุดบ่อปลา
  • ที่ดินว่างเปล่ารกร้าง
  • ที่ดินว่างเปล่าที่โดนขุดหน้าดินไปขาย
  • ที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อ
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่เป็นปลวก
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่ร้าว หรือโครงสร้างทรุด
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเกินกว่า 5 ปี

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts