ขายฝากที่มั่นใจและปลอดภัยกับเรา

“เมืองไทย เฮ้าส์ซิ่ง” เราคือ “เบอร์ 1” ในเรื่องการทำธุรกรรมแลกบ้านเป็นเงินสดโดยการทำขายฝาก

หากคุณกำลังมองหาที่ขายฝากที่มั่นใจและปลอดภัย เพราะ Muangthai Housing เรามี:

ความน่าเชื่อถือ – เราอยู่ในวงการขายฝากมานานกว่า 20 ปี ครองใจลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย

ความซื่อตรง – เราจะทำการติดต่อสื่อสารทั้งหมดอย่างถูกต้อง แม่นยำและตรงไปตรงมา

ความซื่อสัตย์สุจริต – เราจะยึดถือปฏิบัติตนตามมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตสูงสุด มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยชอบ ในการดำเนินการทุกชนิด

ความเคารพ – เราจะแสดงความเคารพและเห็นใจ ทุกคนที่ติดต่อด้วย

ความรับผิดชอบ – เราจะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้

ความถูกต้อง – ธุรกรรมของเรารับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเป็นพยาน มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย 100%